Zásady ochrany osobních údajů

Server video-vzpominky.cz respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely.

Petr Košulič, sídlo: Modřice, Popovická 891, IČO: 14009366, je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli zakoupením některého našeho produktu či zboží. Dále na základě Vašeho rozhodnutí dostávat od nás pravidelné informace pro inspiraci vložením své e-mailové adresy.

I. Osobní údaje a účely zpracování

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Vaše osobní údaje můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s naší čiností, za účelem odelsání obchodních sdělení a pro plnění oprávněných zájmů správce a provozovatele webu.

Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce smluvnímu provozovateli zabezpečené platební brány Comgate.cz, který údaje vámi vyplněné používá pouze pro zpracování platby v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit e-mailem na adrese info@video-vzpominky.cz

II. Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů můžete zasílat na email info@video-vzpominky.cz. Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

III. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

IV. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Poslední aktualizace: 3.3.2020

V. Upozornění o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Item added to cart.
0 items -